UPC Techtalent Center

El nostre únic objectiu és l`èxit de les empreses, marques i institucions per les quals treballem.

Sabem el que fem.
Ho podem demostrar.

Som un grup d’experts amb més de 20 anys de feina al darrere. Un equip de professionals de tots els camps de la comunicació que ens complementem.

Ens agraden els reptes.
Molt.

Desenvolupem projectes globals i complexos que demanen harmonitzar diverses eines de comunicació, i també campanyes singulars que requereixen coneixements molt especialitzats.

Som els teus còmplices.
El teu èxit és el nostre èxit.

La comunicació, el instrument més valuós de la Direcció General per tal de construir les relacions que les empreses, institucions i marques, estableixen amb els seus públics i clients.

Som experts en comunicació: des de la consultoria estratègica fins a l’execució.

Sentir cada projecte com una part de nosaltres defineix la nostra forma de ser i actuar.

Escoltem el client.
Estudiem les seves necessitats i consensuem amb ell els objectius. 

Ens hi deixem la pell

Per explicar fora (als públics) el que passa dins (la marca) i explicar dins el que passa fora. Per a nosaltres, aquest és l’objectiu principal de la comunicació: consensuar una visió entre el client i el seu entorn. Aquest és el compromís que adquirim amb els nostres clients. 

Fem diana

No hi ha dos clients iguals. Som inquiets, creatius, experts, austers, valents, honestos… per pensar la millor estratègia i executar amb experiència cada pla de comunicació. Combinem coneixements estratègics i operatius amb una bona dosi de comprensió, flexibilitat i sentit comú.

Trepitgem de peus a terra

Estem atents als nous recursos i a les noves tendències. Seguim de prop el desenvolupament de cada projecte. El que sabem i el que anem aprenent ens permet evolucionar amb cada client i adaptar-nos a cada nou escenari reaccionant per endavant a les noves exigències.

Som tot terreny

Definim el “què” i triem el “com”. Tenim prou capacitat per desenvolupar projectes globals i complexos, que requereixen harmonitzar diverses eines de comunicació, i també projectes singulars, que requereixen uns coneixements molt especialitzats. Allò que cada client necessita en cada moment.

Cuidem la seva comunicació.

Sentir cada projecte dels nostres clients com una part de nosaltres mateixos defineix la nostra manera de ser i d’actuar.

Corporativa

Construïm la veu de l’empresa o la institució. Posem en línia els nostres clients i els seus públics per tenir més presència, per ser més rendibles i fiables. Per ser líders.

 • Estratègia de posicionament i reputació
 • Assumptes públics i Relacions públiques
 • Comunicació de crisi i d’”assumptes potencials”
 • Relacions Institucionals

Branding

Convertir el client potencial en client final. Crear fans de la marca. Fidelitzar el consumidor. Aquests són els objectius que assolim amb la complicitat dels nostres clients. Sense perdre de vista que busquem la màxima rendibilitat del negoci a través de la comunicació. Per mitjà de diverses eines, tant les convencionals com les més innovadores.

 • Relacions públiques dirigides al consumidor i activació de marca.
 • Gestió de xarxes socials
 • Creació de contingut periodístic i publicitari
 • Gabinet de premsa i comunicació d’influència
 • Publicitat

Talent

Perquè les persones són el més important. L’empleat, el col·laborador… és el primer ambaixador d’una marca, d’una empresa, d’una institució. La comunicació interna existeix sempre, fem-la rendible.

Cuidem els clients i treballem per construir empreses i institucions saludables on tots, nosaltres inclosos, treballem per un mateix fi.

 • Comunicació Interna
 • Formació

NOSALTRES

Sota una única direcció, sumem experiències i coneixements específics que contribueixen a culminar amb èxit cada proposta.

Montse

/ Directora /

Sonia

/ Copywriter i gestió de continguts /

Maribel

/ Management 2.0 /

Sil

/ Direcció d’Art /

Gerard

/ Fotografia i vídeo /

José Luis

/ Programació /

Sergi

 / Continguts Audiovisuals /

Olga

 / Administració /