Diu Marc Ros, soci de Risto Mejide en la seva agència de publicitat, que “la Responsabilitat Social Corporativa és un departament per quedar bé i ha de morir”. Aquest és el titular de l’entrevista publicada en Jot Down. Compte! Cal seguir llegint perquè aquest publicitari ens aclareixi que “la RSC (…) és un comportament: com actua l’empresa amb la societat, amb la naturalesa, amb l’empleat, amb els fills dels treballadors, amb la gent gran,  amb els consumidors, amb els animals i amb qui sigui.”
No cal anar-se molt lluny per trobar els punts que conformarien la responsabilitat ètica de l’empresa, Wikipedia, els llista:

1. Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes.
2. Crear riquesa de la manera més eficaç possible.
3. Respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixin la seguretat, la salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors.
4. Procurar la continuïtat de l’empresa i, si és possible, aconseguir un creixement raonable.
5. Respectar el medi ambient, evitant que sigui possible qualsevol tipus de contaminació, minimitzant la creació de residus i racionalitzant l’ús dels recursos naturals i energètics.
6. Complir amb rigor les lleis, els reglaments, les normes i els costums, respectant els contractes legítims i els compromisos adquirits.
7. Procurar la distribució equitativa de la riquesa generada.
8. Mantenir  l’ètica empresarial i lluitar contra la corrupció.

A AlaOeste Communication pensem que la Responsabilitat Social Corporativa està encara per estrenar i que és el futur: un factor multiplicador de la comunicació i el veritable motor de la imatge de marca.