MES advocats

La fusió de dues societats professionals: “Milletadvocats” i “SEV associats” crea la necessitat de configurar un nou nom per a l’entitat així com una nova imatge d’empresa.

Repte

Crear una nova identitat corporativa i treballar sobre uns nous valors corporatius.

La nostra proposta

Una fusió entre empreses implica treballar sobre uns nous valors corporatius per representar a la nova identitat. Donats els anys de trajectòria d’ambdues empreses, vam establir com a valors per a la nova empresa: l’eficiència per ser rendibles, la garantia de l’experiència professional i la implicació global en el client. Aquests valors es van treballar conjuntament amb el posicionament de l’empresa per fer una entitat més competent i amb un valor afegit millor.

MES es refereix, en català, a “més”, identificant la suma de les dues empreses fusionades que s’uneixen per lluitar per uns objectius comuns.

A més, MES, també representa l’enriquiment professional i humà que suposa la fusió: 1+1=3. Dóna motiu a l’eslògan: “Ser una signatura petita, ens fa grans.”

Avancem

La nova imatge representa els valors de l’empresa. Una imatge sòbria, neta, amb èmfasi en el discurs més que en un visual; MES reflecteix serietat i confiança.