Gabinet de premsa SEPAR. Donar visibilitat a la Pneumologia i la Cirurgia Toràcica

Repte

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) reuneix els més de 4.000 professionals de la salut respiratòria d’Espanya. En el seu dia a dia treballa per oferir una assistència clínica de qualitat, impulsa projectes científics que facin avançar el coneixement de la pneumologia i la cirurgia toràcica i duu a terme iniciatives sobre salut respiratòria que repercuteixin positivament en la societat.

Tota aquesta important labor ha de ser coneguda per altres professionals de la salut, pels pacients i per la societat.

La nostra proposta

A AlaOeste dissenyem cada any un complet i complex pla de premsa que incorpora totes les Àrees de Treball de SEPAR i que es tradueix en la redacció i enviament d’una nota de premsa setmanal reflectint la intensa labor d’aquesta Societat científica. A més, s’impulsa la presència dels membres de SEPAR en els mitjans de comunicació de màxima audiència.

Un de les prioritats és no solament visibilitzar  les malalties més prevalents i conegudes sinó recolzar i donar a conèixer les malalties pulmonars minoritàries.

Avancem

En 2017 es van comptabilitzar 3.150 aparicions en mitjans impresos i online i 85 entrevistes en televisió i ràdio.

L’enviament d’informació rigorosa i contrastada ha convertit a SEPAR i els seus membres en portaveus experts i de referència en els mitjans de comunicació tant especialitzats com a generalistes.